Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Malin Selleby får Sefströmmedaljen – som första kvinna

Malin mottar diplom och blommor från Peter, äldre man.
Malin Selleby är ansedd som en av världens främsta experter på termodynamisk modellering inom materialdesign. Här får hon medalj av Peter Samuelsson. Foto: Mats Gartz
Publicerad 2022-03-30

Malin Selleby får medalj för sin gärning inom termodynamisk modellering. Sefströmmedaljen delas ut av Svenska Bergsmannaföreningen vart 5:e år sedan 1987 och i år var det dags för den första kvinnan att ta plats på prispallen.

Malin Selleby  har i sin gärning som forskare och lärare lämnat avgörande bidrag för att höja kunskapsnivån gällande termodynamisk modellering i Sverige.

Så lyder den inledande motiveringen till varför just Malin Selleby på KTH:s institution för materialvetenskap får medaljen i år.

Porträtt Malin med blommor och diplom.
Malin Selleby är professor i termodynamisk modellering. Foto; Mats Gartz.

Efter bergsingenjörsexamen 1986 har Malin varit verksam först som doktorand med Mats Hillert som huvudhandledare och sedan som forskare vid KTH. 2008 blev hon utsedd till universitetslektor och 2012 till professor i termodynamisk modellering. Tillsammans med sina kollegor arbetar hon med att utveckla modeller och beskrivningar för nästa generation Calphad-databaser, vilka blir allt viktigare när nya material ska tas fram i allt snabbare takt. 

Bland studenter är Malin en populär lärare och 2020 utsågs hon av studentkåren till årets lärare på KTH. Just nu håller hon och kollegorna på att gå igenom kursutbudet på programmet för Materialdesign för att ytterligare spetsa undervisningen.

– Det gäller att studenterna känner att det finns en röd tråd genom alla årskurser, säger Malin. Och att det ständigt hålls relevant.

Utöver undervisning, doktorandhandledning och artikelförfattande har hon hunnit ha roller som forskarutbildningsansvarig på ITM-skolan och enhetschef. Hon har skaffat sig ett brett internationellt nätverk och är idag ansedd som en av världens främsta experter på termodynamisk modellering inom materialdesign.

Som kronan på verket arrangerar Malin, tillsammans med Anders Engström på Thermo-Calc Software AB, den internationella Calphadkonferensen som går av stapeln i Stockholm i maj.

– Jag är inte så bra på att koppla av, erkänner hon. Jag tycker ämnet är så oerhört intressant.

– Det bästa med mitt jobb är nog den frihet jag har och att få samarbeta med duktiga doktorander och kollegor.

Text: Ulrika Georgsson

Ur Malin Sellebys meritlista

  • Utsedd till KTH:s bästa lärare av THS (Tekniska Högskolans Studentkår) år 2020
  • Ordförande i STT (Stiftelsen för termodynamisk modellering)
  • Publicerat mer än 100 artiklar i välrenommerade internationella vetenskapliga tidskrifter
  • KTH:s representant i APDIC (Alloy Phase Diagram International Commission)
  • KTH:s representant i SGTE (Scientific Group Thermodata Europe).