Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Spin-off-företag tillgängliggör mätningar med neutroner och synkrotronljus

Två män jobbar tillsammans i ett labb.
Peter och Ahmet vid D33 small-angle neutron scattering (SANS) beamline vid Institut Laue–Langevin i Frankrike.
Publicerad 2022-08-18

Allt fler företag vill använda neutroner och synkrotronljus för materialanalys. Alla har dock inte den kunskap som krävs för att använda de avancerade storskaliga anläggningarna. För att lösa problemet har tidigare KTH-doktoranden Ahmet Bahadir Yildiz och KTH-forskaren Peter Hedström startat spin-off-företaget Scatterin.

Scatterin är en avknoppning av den forskning med neutroner och synkrotronljus som bedrivs på institutionen för materialvetenskap. Företaget drivs av de två KTH-forskarna Ahmet Bahadir Yildiz  and Peter Hedström .

Portrait
Ahmet Bahadir Yildiz

– Många företag har inte den kapacitet som krävs för att använda avancerade infrastrukturer för neutroner och synkrotronljus, som de på ILL och DESY, säger Ahmet Bahadir Yildiz. Vi vill därför nå utanför KTH, till industriföretag, akademi och forskningsinstitut.

Scatterin lanserades 2021 med hjälp av KTH Innovation, och nu kan forskarna erbjuda sina tjänster inom mätning och analys vid storskaliga forskningsinfrastrukturer för material- och processutveckling. Exempelvis kan de simulera användningsförhållanden för komponenter och utföra in situ-experiment för att förstå den strukturella utvecklingen under drift. De har också utvecklat en programvara för effektiv dataanalys.

Portrait of a man
Professor Peter Hedström

– I vårt senaste arbete gjorde vi experiment vid 1600 °C som gjorde det möjligt för oss att se en tidigare okänd mekanism för fasomvandling, något som fortfarande förbryllar oss. Sådana utmanande experiment är bland de mest intressanta delarna av vårt jobb, säger Peter Hedström.

De båda tror att intresset för att tillämpa neutron- och synkrotronljustekniker för material- och processutveckling kommer att fortsätta öka. Deras mål är därför att ständigt försöka förnya sig inom området och lansera nya produkter. Deras senaste projekt är att utarbeta en ny metodik för rutinanalys inom kvalitetskontroll.

Läs mer på Scatterins webbplats

Text: Ulrika Georgsson