Till innehåll på sidan

Ny föreståndare för Hultgren Laboratory

Anders TIlliander utanför Hultgren Laboratory
Anders Tillander är docent i industriell processmetallurgi. Han började som forskare på institutionen för Materialvetenskap 2003, och har även arbetat med säkerhetsfrågor och brandskydd på institutionen. Foto: Alexandra von Kern.
Publicerad 2021-09-21

Med ökad tillgänglighet och en utbyggd instrumentpark vill Anders Tilliander erbjuda labbets tjänster till fler små och medelstora företag.

Hej, Anders Tilliander, vad är Hultgren Laboratory?

– Det är ett materialkarakteriseringslabb för forskning och materialutveckling, med särskilt fokus på metalliska material, öppet för både akademi och företag.

Vad fick dig att tacka ja till föreståndarposten?

– Det var något nytt, ihop med utmaningen att få labbet att expandera och bli tillgängligt. Det ligger också ett stort arbete bakom det labb vi har idag. Mycket är redan på plats tack vara min företrädare Peter Hedström och de andra medarbetarna.

Vad gör dig särskilt lämpad för uppdraget?

– Jag är inte instrumentspecialist, så jag och de andra på labbet kompletterar varandra. Min specialitet är att få saker att fungera, och det tror jag passar nu när vi går in i nästa fas då det handlar om att skapa struktur och sätta rutiner.

Hur kan företag samarbeta med er?

– Små och medelstora företag kan vi hjälpa med processutveckling eller materialutveckling mot kund. Det kan vara svårt för dem att ha all teknik och kompetens inom företaget, vilket vi kan stå för i stället. Även de större företagen kan behöva oss. De har inte samma forskningskapacitet som vi, med avancerade instrument och expertis. Sedan kan samarbeten kan se olika ut beroende på behov. Vissa får licens och kör själva, vissa får hjälp hela vägen.

Hur ska Hultgren Laboratory utvecklas framöver?

– Vi fortsätter arbetet med att bygga ut labbet med fler mätinstrument så att det blir ett komplett materialkarakteriseringslabb. Vi vill också öka tillgängligheten för personer utanför KTH, både de som vill forska och de som vill ha hjälp med materialkarakterisering. Det ska vara lätt att komma till oss oavsett om man är självgående eller inte.

Forskare i labbmiljö
Hultgren Laboratory är beläget vid institutionen för Materialvetenskap. Foto: Jens Andersson.

Vad ser du som de största utmaningarna?

– Nu när vi har vuxit så mycket på kort tid gäller det att skapa rutiner som gör det möjligt för oss att fortsätta ge en bra service fast arbetsmängden ökar. Vi arbetar också med att sprida kunskapen om att vi finns, vad vi kan göra och att vi kan stötta svensk forskning.

Vad är det mest populära instrumentet?

– SEM – svepelektronmiskopet. Det har högst beläggning.

www.kth.se/hultgrenlab

Text: Alexandra von Kern

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Senast ändrad: 2021-09-21