Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Studenterna trimmar stålföretaget

Studenter och lärare som sjunger på restaurang.
KTH delar med sig av sina sångtraditioner genom att tacka värdarna på Alleima för maten genom att sjunga ”En liten blå förgätmigej” som brukligt är på KTH.
Publicerad 2023-08-14

KTH-studenter löser problem och förbättrar processer åt stålföretaget Alleima. Arbetsuppgifterna är en del av studenternas lärande och en tentamen hålls i Sandviken med Alleima-anställda som examinatorer.

Studenter som läser kursen Avancerad processvetenskap  på masterprogrammet får använda sina teoretiska kunskaper snabbare än de kanske hade kunnat tro.

Sedan några år tillbaka förser ståltillverkaren Alleima  i Sandviken KTH-studenter med utmaningar och problem de vill lösa på företaget. De här uppgifterna blir en del av studenternas lärande.

I början av terminen delas studenterna in i grupper som tilldelas varsitt problem. Grupperna åker till Sandviken för att förstå uppgiften, samla in data och prover och träffa den handledare de har på Alleima.

Tre personer i Alleima-fabrik.
Alleima utvecklar och tillverkar avancerade rostfria stål och speciallegeringar.

– Uppgifterna som studenterna ska ta sig an kan handla om projekt som syftar till att få till mer hållbara processer, till exempel som att skapa värdefulla produkter av restprodukter, eller förbättra stålets kvalitet genom att minska halten av föroreningselement. Det kan också handla om att förbättra de befintliga produktionsprocesserna så att åtgången av energi och material minskas, berättar Björn Glaser , examinator på kursen Avancerad processvetenskap på KTH.

Resten av arbetet sker från KTH, med en handledare från kursen. På KTH får studenterna föreläsningar i mätmetoder, simuleringsprocesser och annat de har nytta av i arbetet med industriutmaningen. Den teoretiska biten tentas av på KTH men när det är dags för examination av det industriella problemet – då bär det av till Sandviken igen.

– Tolv personer från Alleima bedömer och betygsätter en muntlig presentation och en skriftlig rapport från varje grupp. De kommer med frågor och värdefulla kommentarer. Hela den här gruppen hade varit svår att få ner till Stockholm för en examination,” säger Pär Jönsson , en av KTH lärarna på kursen.

Konceptet med problembaserat lärande har vuxit fram tillsammans med Alleima under längre tid, och varit givande för alla parter.

– Förutom att vi få kvalificerade resurser som ser över problem vi själva inte har tid att ägna oss åt i vårt dagliga arbete, får vi chans att lära känna morgondagens metallurger. Och de får i sin tur bättre inblick i vårt företag än vad en vanlig företagspresentation kan ge, säger Olle Sundqvist, senior forskare på Alleima.

Text: Anna Gullers