Till innehåll på sidan

Fasomvandlingar och strukturutveckling

Forskning är inriktad mot strukturella omvandlingar vid olika processer, värmebehandling och användning av metalliska material. De viktigaste frågorna är: Hur kommer strukturen att förändras under givna förutsättningar? Hur snabbt sker denna omvandling?

Forskningens fokus ligger vid:

  • Datorstödd analys av kopplingen mellan thermodynamik, fas-diagram och kinetiken i multikomponent system.
  • Experimentella och teoretiska studier av fasomvandlingar i metaller och kompositer vid olika processer.

Studier av fundamentala aspekter av fasomvandlingar såväl som mera praktiska värmebehandlings problem utförs vid avdelningen. Det fundamentala arbetet omfattar teoretiska analyser av diffusionsstyrda reaktioner och reaktioner i fasgränser såväl som omvandlingar som inte innebär någon omfördelning inom materialet såsom massiva och martensitiska omvandlingar.

Arbetet med diffusionsstyrda omvandlingar är inriktat mot att utveckla modeller för diffusion i komplexa material samt att sammanställa en databas med diffusiviteter i multikomponent system.

THERMO-CALC är ett viktigt verktyg för att kunna genomföra en teoretisk analys med hjälp av thermodynamiska beräkningar, dessa metoder tillämpas i en mångfald av projekt, t.ex. låg- såväl som höglegerade stål, superlegeringar och pålagda skikt.

Experimentellt arbete omfattar studier av fasomvandlingar genom diverse olika metallografiska metoder som, ljusoptisk mikroskop, STEM, TEM, Röntgen, DSC såväl som studier av magnetiska egenskaper.