Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Bergsskolan 200 år – jubileumskonferens

Bergsskolan fyller 200 år vilket vi uppmärksammar med en konferens och middag på KTH 17–18 juni. Vi ser tillbaka på Bergsskolans långa historia, men framför allt blickar vi framåt med inbjudna nationella och internationella talare inom teknik, historia och pedagogik.

Exterior of department of Materials Science and Engineering

Om konferensen

Ett mål med jubileumsfirandet är att lyfta fram det framsynta beslutet att satsa på högre teknisk utbildning och den framgångsrika forskning som har underbyggt denna. Livslång utbildning med utgångspunkt i ledande forskning har tillsammans med entreprenörskap lagt grunden för en stark industriell utveckling.

Med jubileumskonferensen vill vi belysa forskningens och utbildningens bidrag till att lösa de stora utmaningarna som mänskligheten ställs inför i vår tid. Utmaningar som handlar om jordens klimat, vikten av en god miljö, en effektiv hushållning med våra resurser och människans grundläggande behov av exempelvis mat och sjukvård.

Inom samtliga dessa områden ingår metalliska material som en del i möjliga lösningar, men det medför också krav på effektivt utnyttjande av materialet och dess egenskaper, såväl som möjlighet till återanvändning och återvinning. Allt detta kommer att ställa krav på en fortsatt utveckling och fördjupning av vår kunskap och den kunskapen skall förmedlas till studenterna, framtidens problemlösare!

Program