Till innehåll på sidan

Program

Konferensen innebär två hela dagar med föredrag och andra aktiviteter, 17–18 juni. Dag ett består av plenarföredrag, dag två har inriktning på tekniska föredrag.

Måndag den 17/6

Plats: sal M1 Brinellvägen 64

08:30–09:15

Registrering och kaffe

09:15–09:30

Konferensen öppnas – Sigbritt Karlsson, Rektor KTH
09:30–09:45 Välkommen, Annika Borgenstam, Prefekt KTH MSE

09:45–10:15

Högre utbildning i Sverige – Karin Röding, Generaldirektör för UHR
10:15–11:00 Bergsskolan i en historisk kontext – Anders Lundgren, Professor em. Idé och lärdomshistoria, Uppsala Universitet

11:00–11:45

Dagens utbildningar och livslångt lärande – Mikael Ersson, KTH MSE
11:45–13:00 Lunch på restaurang Brazilia, KTH campus, Brinellvägen 64
13:00–14:00 Materials design: research and education - past experiences and future development – Professor Greg Olson, Northwestern University, USA
14:00–14:20 Doktorandutbildningar på institutionen för Materialvetenskap – Malin Selleby, KTH
14:20–14:55 Kaffepaus
14:55–15:45 Höghållfasta stål, tekniska utmaningar och krav på framtidens ingenjörer– Göran Nyström, OVAKO AB

15:45–16:10

Gert Nilson, Jernkontoret (huvudsponsor)
16:10–16:15 Konferensprogrammet dag 1 avslutas – Pär Jönsson, Vice Skolchef KTH ITM
Incheckning på hotell osv.
18:30–21:00 Gemensam konferensmiddag på Restaurang Q, KTH Campus
21:00– Nachspiel på Hardox, Brinellvägen 23

Karta över platser (pdf 367 kB)

Tisdag den 18/6

Plats: parallella sessioner i salarna B1–B3 på Brinellvägen 23

Sal B1

Process technology for reduced environmental impact
09:00–10:00 Shin-ya Kitamura, Tohoku University: Extraction of P and Mn from Steelmaking Slag
10:00–10:20 Kaffepaus
10:20–10:50 Caisa Samuelsson, LTU: Recycling of metallurgical slags
10:50–11:20

Jarkko Partinen, Outotec: Development of new sustainable technologies at Outotec with low environmental impact

11:20–11:50 John Bustnes, SWERIM: Pilot plant research for improved process technologies

11.50 – 13.00 Lunch utanför salarna (wraps)

Process technology for reduced environmental impact
13:00–14:00 Chris Pistorius, CMU: Lower-carbon ironmaking with methane and hydrogen
14:00–14.30 Rolf Ljunggren, Cortus: Use of bio-gas in iron- and steel production
14.30–15:00 Kaffepaus
15:00–15:30 Paul Cobden, SWERIM: The STEPWISE project
15.30–16:00 Weihong Yang, KTH: Sustainable projects at KTH

Sal B2

Modeling of new alloys
09:00–09:30 Ida Berglund, QuesTek: Materials design as a business – an entrepreneurial aspect of education
09:30–10:00 John Ågren, KTH: Materials Genome
10:00–10:20 Kaffepaus
10:20–10:50 Susanne Norgren, Sandvik: Integrated Computational Materials Engineering applied to wear and degradation of metal cutting tools
10:50–11:20 John Hald, DTU: Development of 9–12 % Cr-steels
11:20–11:50 Malin Selleby, KTH: CALPHAD Modeling

11.50 – 13.00 Lunch utanför salarna (wraps)

Modeling of new alloys – with a focus on ab-initio
13:00–13:30 Börje Johansson, UU/KTH: Establishing ab initio at MSE
13:30–14:00 Olle Eriksson, UU: Magnetism and steels in Sweden
14:00–14.30 Kalevi Kokko, Turku Univ.: Finish-Swedish joint research on ab initio-steels
14.30–15:00 Kaffepaus
15:00–15:30 Qing-Miao Hu, IMR-CAS: MSE-IMR collaboration during last 15 years
15.30–16:00 Erik Holmstrom, Sandvik Coromant: Ab initio for hard metal industry

Sal B3

Circular economy
09:00–09:30 Maria Åstrand, Northvolt: A European value chain for battery-materials; a key for sustainability
09:30–10:00 Mari Lundström, Aalto: Circular economy of battery metals in Europe – current status and future R&D needs
10:00–10:20 Kaffepaus
10:20–10:50 Patrick Amerlaan, Boliden: Metals in the modern society – challenges and developments
10:50–11:20 Christer Forsgren, Stena: Recycling – from elements to materials
11:20–11:50 Björn Haase, Höganäs: By-products as part of the circular economy

11.50 – 13.00 Lunch utanför salarna (wraps)

Additive manufacturing – materials and applications
13:00–13:30 Maurizio Vedani, Politechnico di Milano: The microstructural mechanisms governing strength and processability of additively manufactured metal alloys
13:30–14:00 Eva Jacobsson, Höganäs: Current and future metal powder manufacturing
14:00–14.30 Martin Nilsson – VBN: The new steel plant in Uppsala – additive manufacturing in an academic environment
14.30–15:00 Kaffepaus
15:00–15:30 Annika Strondl, Swerim: Development of powder metallurgy and additive manufacturing at SWERIM
15.30–16:00 Greta Lindwall and Christopher Hulme-Smith, KTH: Development of powder metallurgy and additive manufacturing at KTH