Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Bergsskolans historia

I år är det 200 år sedan Bergsskolan instiftades i Falun. Denna utbildning kom sedan kom att ligga till grund för dagens KTH och det som idag heter Materialdesign.

Falun 1819–1868

Under 1819 lade Karl XIV Johan grunden för högre teknisk utbildning i Sverige genom beslutet att inrätta en Bergsskola i Falun. Det var Sveriges första civila högskoleutbildning.

Group portrait of students from Falu Bergsskola, in 1851-52
Elever årgång 1851–52 i Falu Bergsskola, foto från Jernkontoret

Stockholm 1868 och framåt

År 1868 flyttades Bergsskolan till Stockholm, där den slogs samman med Teknologiska Institutet, vilket 1877 kom att byta namn till Kungliga Tekniska Högskolan, KTH.

Under KTH blev Bergsskolan avdelningen för bergsvetenskap. Den fanns kvar långt in i modern tid, fram till 1993.

Dagens motsvarighet på KTH är institutionen för Materialvetenskap. Det innebär att dagens professur i tillämpad processmetallurgi är Sveriges äldsta tekniska lärostol.

Nils Gabriel Sefström

Portrait of Nils Gabriel Sefström
Nils Gabriel Sefström, bild från Jernkontoret

En central gestalt i grundandet av Bergsskolan var kemisten och mineralogen Nils Gabriel Sefström (1787-1845) som redan vid den tiden hade synsättet att utbildningen skall bedrivas på vetenskaplig grund.

Sefströms synsätt var inte okontroversiellt, men han drev sin linje framgångsrikt och den vetenskapliga grunden har varit en viktig hörnsten sedan starten av Bergsskolan.