Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Enheten för strukturer

Forskningsverksamheten vid enheten för strukturer är av både experimentellt och teoretiskt slag och fokuserar på mikrostrukturen hos material. Termodynamisk och kinetisk modellering av material är viktiga verktyg för materialdesign.

Collage structures
Materialdesign med ICME

Forskningsverksamheten fokuserar på att karakterisera mikrostrukturen hos material och hur den utvecklas genom olika typer av fasomvandlingar. Olika längd- och tidsskalor, från elektronisk struktur till tekniska komponenter, från atomvibrationer till komponentens livstid beaktas.

Tillvägagångssättet är både experimentellt och teoretiskt genom olika beräkningar. I synnerhet är termodynamisk och kinetisk modellering av material viktiga verktyg för materialdesign. Tillvägagångssättet kan sammanfattas med materialdesign genom användning av ICME (Integrated Computational Materials Engineering).

Materialen av intresse är oorganiska, heterogena, multikomponent och multifas, såsom metallegeringar, hårdmetall, keramiska material, metallglas, högentropilegeringar samt funktionella material.

Forskningsområden

Enhetschef