Till innehåll på sidan

Examensarbeten

Kandidat och Civilingenjörsexamen i Materialdesign

[15]
[17]
[25]
F. Dyberg och N. Shwenkér Fröjdholm, "Energy Mapping Of Ekebyhov Ski Resort," , 2021.
[30]
R. Faraydoun Muhammed, "Mathematical modelling of Degussa Furnace," , 2021.
[38]
J. L. H. Almebäck, A. Edberg och R. Shah, "Corrosion in Pulp Mills : Material Selection for an Evaporation Plant," , 2020.
Fullständig lista i KTH:s publikationsportal