Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Examensarbeten

Kandidat och Civilingenjörsexamen i Materialdesign

[16]
[18]
[26]
F. Dyberg och N. Shwenkér Fröjdholm, "Energy Mapping Of Ekebyhov Ski Resort," , 2021.
[31]
R. Faraydoun Muhammed, "Mathematical modelling of Degussa Furnace," , 2021.
[39]
J. L. H. Almebäck, A. Edberg och R. Shah, "Corrosion in Pulp Mills : Material Selection for an Evaporation Plant," , 2020.
Fullständig lista i KTH:s publikationsportal