Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Doktorandstudier

Som doktorand på Materialvetenskap jobbar du med ett forskningsprojekt under ledning av en akademisk handledare. Du har en individuell studieplan och följer kurser inom vårt doktorsprogram Teknisk materialvetenskap.

På Materialvetenskap finns doktorsprogrammet Teknisk materialvetenskap (Materials Science and Engineering). För frågor kring programmet kontakta:

Programansvarig (DA)

Programansvarig doktorand (PAD)

Möt en tidigare doktorand

Sedigheh Bigdeli berättar om sin tid som doktorand inom Hero-m centret

"Det har varit en fantastisk resa!" har jag hört många säga vid sin disputation under de senaste fem åren. Det kan låta som en cliché men för mig är det bokstavligen sant! Som kvinna från ett land i Mellanöstern inom ett område som traditionellt har varit mäns territorium känner jag att jag är en helt annan person nu än för 5 år sedan. Jag har inte bara lärt mig hur jämställdhetsaspekter kommer in överallt i mitt sociala liv, jag har också ändrat min syn på vetenskapen från ”trial and error” till att tillämpa teoretisk kunskap för att utveckla beräkningsverktyg för materialdesign.

Som materialtekniker var mitt första intryck under min masterutbildning på KTH hur fantastiskt termodynamik kan användas för att förutsäga och analysera materialets mikrostruktur. Idag är jag stolt över att vara en del av detta vetenskapsområde. Under min ”doktorandresa" har jag fått frihet och vägledning för att få kunskap om hur man använder metoder på den atomistiska skalan för tekniska tillämpningar; att använda kvantfysik i modellering av fasomvandlingar som sker i ugnar i fabriker och malmfyndigheter.

Jag tror att framtiden för detta område är att bygga broar mellan den teoretiska vetenskapen och tekniska applikationer, vilket kommer att öppna nya dörrar för ingenjörer för att utveckla nya material som kommer att kunna bidra till att rädda vår planet till nästa generation.

Sedigheh Bigdeli disputerade den 27 oktober på KTH med sin avhandling ”Developing the third generation of Calphad databases: what can ab-initio contribute?”

Martin Walbrühl - tidigare doktorand inom Hero-m centret på Materialvetenskap

Jag började på KTH under hösten 2012 på en mastersutbildning i materialvetenskap och fick då möjligheten att göra mitt examensarbete på Sandvik Coromant.

Mot slutet av mina studier utlystes en doktorandtjänst på Materialvetenskap på KTH inom Materials Design av hårdmetall, vilket verkade väldigt intressant. Jag sökte och fick tjänsten och började min doktorandutbildning i början av 2014.

Under mina år som doktorand har jag arbetat med ICME-baserad utveckling av hårdmetaller med alternativa bindefaser i samarbete med den svenska hårdmetallindustrin, Atlas Copco, Sandvik och Seco Tools. På grund av vissa hälsoaspekter med kobolt, det typiska bindemedelsmaterialet, söker man efter alternativa bindemedelslösningar.

I det här projektet byggde jag upp ett ramverk för ICME (Integrated Computational Materials Engineering) för att undersöka hur utvecklingenstiden och kostnaderna för nya material kan minskas. Detta innefattar beräkningsmodellering på olika längdskalor (atomistisk till makroskopisk skala) med Thermo-Calc och DICTRA som det vanligaste och mångsidiga verktygen. Förutom modelleringsarbetet utförde jag även egna experimentella studier på KTH och tillsammans med industripartnerna för att undersöka de nya bindefaserna som har utvecklats inom projektet.

Jag har haft en fantastisk tid på KTH tack vare mina kollegor och handledare. Möjligheten att förverkliga mina egna forskningsidéer och engagerade projektmedlemmar har gjort forskningen till en mycket rolig upplevelse. Frekventa besök på konferenser och chansen att vara tre månader vid Northwestern University (Chicago, USA) var pricken över i:et och gav en utomordentlig möjlighet att utbyta idéer med forskare från hela världen.

Martin Walbrühl disputerade den 23 oktober på KTH med sin avhandling ” ICME guided development of cemented carbides with alternative binder systems”

Forskarutbildning på KTH