Till innehåll på sidan

Mastersarbeten

Kandidat och Civilingenjörsexamen i Materialdesign

[4]
J. L. H. Almebäck, A. Edberg och R. Shah, "Corrosion in Pulp Mills : Material Selection for an Evaporation Plant," , 2020.
[7]
S. Bergfors och D. Flink, "Electrolytic Extraction of Aluminium Bifilms," , 2020.
[9]
D. Fredriksson och M. Carlfors Göransson, "Evaluation of Shunt Distance in Resistance Spot Welding," , 2020.
[28]
[29]
I. Hernodh Svantesson och S. Grånäs Jakobsson, "An analysis of creating plastic material based on the microalgae Scenedesmus," , 2019.
[31]
D. Correa Zapisotski och M. Wallhed, "Characterizing flowability of metal powders," , 2019.
Fullständig lista i KTH:s publikationsportal