Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Forskning vid Materialvetenskap

Materialvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne baserat på fysik, kemi och mekanik.

Students in the lab

På institutionen för Materialvetenskap vid KTH bedrivs forskning och undervisning kring metaller och keramiska material inom ett område som omfattar allt från strukturella till avancerade material och täcker in hela kedjan Processer – Strukturer – Egenskaper. Verksamheten inbegriper experimentellt arbete såväl som modellering på olika längdskalor. KTH har en internationellt ledande roll inom området.

Forskningsenheter

Centrumbildningar och forskningsinfrastrukturer

Hur kan vi designa morgondagens material?

Öppen föreläsning på KTH med Annika Borgenstam, professor i legeringars mikro- och nanostrukturer.