Välkommen till institutionen för Materialvetenskap

På Materialvetenskap bedrivs forskning kring metaller och keramiska material som omfattar hela kedjan Processer – Strukturer – Egenskaper. Verksamheten inbegriper experimentellt arbete såväl som modellering på olika längdskalor.

Civilingenjörsutbildningen i Materialdesign

Din webbläsare kan inte visa filmen

Din webbläsare har javascript inaktiverat, eller stödjer inte HTML5 video.

Filmen kan inte visas i redaktörsverkyget

Förhandsgranska för att se filmen.

Hur kan vi designa morgondagens material?

Din webbläsare kan inte visa filmen

Din webbläsare har javascript inaktiverat, eller stödjer inte HTML5 video.

Filmen kan inte visas i redaktörsverkyget

Förhandsgranska för att se filmen.

Att utveckla nya metalliska material är en tidskrävande och kostsam process. Hur kan man förkorta utvecklingstiden och vad finns det för drivkrafter för att göra det?

Vid en öppen föreläsning på KTH berättade Annika Borgenstam, professor i legeringars mikro- och nanostrukturer, om detta och hur vi kan designa material genom att använda oss olika typer av beräkningar och simuleringar.

KTH professor John Ågren invald i National Academy of Engineering

John Ågren, professor i materialvetenskap på KTH, är en av 16 nya utländska medlemmar i NAE. Medlemskapet är en av de främsta utmärkelserna inom området och ges för enastående bidrag inom forskning och utbildning.

John Ågren väljs in för ”development of integrated thermodynamics and kinetics analysis tools enabling computational materials engineering”. (Foto: NIMS)

Läs mer på NAE:s webbplats

AWARDS

Congratulations John Ågren to the ASM International 2020 Gold Medal!

The motivation is: “For outstanding contributions in the field of materials science and engineering and its scientifically based application to engineering problems, for entrepreneurship towards making science useful for society.”

The Gold Medal was established in 1943 and today recognizes outstanding knowledge and great versatility in the application of science to the field of materials science and engineering, as well as exceptional ability in the diagnosis and solution of diversified materials problems.

Kalender MSE

Till sidans topp