Välkommen till institutionen för Materialvetenskap

På Materialvetenskap bedrivs forskning kring metaller och keramiska material som omfattar hela kedjan Processer – Strukturer – Egenskaper. Verksamheten inbegriper experimentellt arbete såväl som modellering på olika längdskalor.

news

Most downloaded paper in materials research

A paper by Ziyong Huo, R. Prasath Babu, Peter Hedström and Joakim Odqvist from the Department of Materials Science, became the top downloaded article among all articles published in Materials Science Journals in 2018. Since the paper was first published online 25 January 2018 it has been downloaded 6.3K times.

Microstructure evolution during tempering of martensitic Fe–C–Cr alloys at 700 °C, Journal of Materials Science, Mater Sci (2018) 53: 6939.

Read the paper here

Highlights in Materials Science 2018

Hur kan vi designa morgondagens material?

Att utveckla nya metalliska material är en tidskrävande och kostsam process. Hur kan man förkorta utvecklingstiden och vad finns det för drivkrafter för att göra det?

Vid en öppen föreläsning på KTH berättade Annika Borgenstam, professor i legeringars mikro- och nanostrukturer, om detta och hur vi kan designa material genom att använda oss olika typer av beräkningar och simuleringar.

Imponerande resultat när stål möter Artificiell Intelligens

Nu är det dags för stålindustrin att ta ännu ett kliv framåt: turen har kommit till maskininlärning, artificiell intelligens. HiMat Engineering utvecklar metodik som inte bara kan spara tid och miljontals kronor, utan också vår miljö. På bilden: Teamet bakom HiMat Engineering

Interiör från stålverket Finkl Steel, Chicago, USA. Foto: Payton Chung, DC, USA.

New breakthrough on high entropy alloys

Congratulations to our colleagues Shuo Huang, Wei Li, Song Lu, Xiaoqing Li and Levente Vitos (MSE), He Huang and Dongyoo Kim (former postdocs at MSE), as well as to our collaborators Erik Holmström (Sandvik) and Se Kyun Kwon (Pohang University) for their breakthrough achievements in understanding the mechanical properties of high entropy alloys. The results are published in Nature Communications.

www.kth.se/aktuellt/nyheter/nu-ska-stalproduktion-bli-mindre-halsovadlig-1.830076

Press release on MyNewsdesk

Foto: Payton Chung, DC, USA

Kalender MSE